Eindhoven Airport

Vanaf Eindhoven Airport vlieg je naar meer dan 75 bestemmingen in Europa. Op de officiële parkeerterreinen (P3, P4, P5 en P8) parkeer je voordelig je auto. Reserveren kan eenvoudig online.

De uitdaging

Steeds meer passagiers van Eindhoven Airport zoeken hun informatie via mobiel. Hier is ook rekening mee gehouden bij de lancering van de nieuwe website in januari. Al sinds het begin van 2015 zien we een forse stijging in het aandeel mobiel verkeer. Deze groei vroeg om een specifieke strategie voor mobiel.

Onze aanpak

In een strategische sessie met Eindhoven Airport zijn er specifieke KPI’S en doelstellingen geformuleerd voor mobiel. In Adwords lieten we nog wat kansen liggen, ook gezien het lagere conversieratio vanuit mobiel verkeer. De mobiele gebruiker heeft nou eenmaal andere zoekintenties.

We hebben een uitgebreide analyse gedaan op basis van data, aangevuld met onderzoek naar het gedrag van mobiele gebruikers in de parkeer webshop van Eindhoven Airport.

De meest opvallende inzichten zijn opgenomen in de CRO testplanning.  Waar voorheen bij het A/B testen de focus lag op desktop is dit nu bijna geheel verschoven naar mobiel.

Toen de eerste testresultaten resulteerden in een hoger mobiel conversieratio is er direct besloten om ook via Adwords meer budget te investeren in mobiel.

“De kracht van Yonego is ongeacht de focus op ROI” 

De resultaten

Door de extra inzet via Adwords in combinatie met de doorgevoerde optimalisaties on-site n.a.v. de A/B testen is het mobiele conversieratio met 60% gestegen. De totale omzet vanuit mobiel verkeer is +105%.

Eindhoven Airport

Mobiel verkeer +40%
Conversieratio op Mobiel +60%
Omzet uit Mobiel +105%

Neem contact op